Kascommissie

 

Dit is de commissie die de penningmeester ondersteund en controleert met zijn financiële taken. 

OPENING HOURS

The SGS-Room is closed until the 1st of September

 

The SGS-Room is situated in Langeveldbuilding E1.46