Wat doet een bestuur?

Een bestuur van SGS bestaat uit vijf bestuursleden, namelijk: voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-coördinator en Coördinator facultaire zaken. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging.
Het is heel leuk om met een hechte groep de faculteitsvereniging vooruit te helpen en je er het hele jaar voor in te zetten. Natuurlijk staat een bestuursjaar goed op je CV en onderscheid je je hiermee van andere studenten aan de faculteit Sociale Wetenschappen.

 

Tijdens een bestuursjaar bij SGS ontwikkel je verschillende vaardigheden: 

 • Samenwerken met verschillende mensen (zoals studenten, besturen, maar ook medewerkers)
 • Binnen een team functioneren
 • Communicatie 
 • Evenementen organiseren (op grote en kleinere schaal)
 • Omgaan met moeilijke situaties (zoals het Coronavirus)
 • Opkomen voor je eigen belangen en die van de vereniging 
 • Creatief denken
 • Overzicht houden en plannen
 • Jezelf beter leren kennen
 • …en nog veel meer!

 

Als je een bestuursjaar bij SGS doet, leer je alle ins en outs van de faculteit, de vereniging en de medezeggenschap (de Inspraak), werk je nauw samen met alle studieverenigingen van de faculteit en help je mee aan evenementen die uniek zijn binnen de faculteit zoals de Uitwisseling, Ouderdag en Scholierendag. Een bestuursjaar bij SGS is parttime, dit betekent dat het mogelijk is om vakken ernaast te volgen. Ter compensatie wordt aan bestuurders van verenigingen een bestuursbeurs uitgekeerd, de hoogte hiervan verschilt per jaar.

Daarnaast hou je je ook bezig met de transitie van SGS naar een overkoepelende faculteitsvereniging. De afgelopen besturen zijn hier al mee bezig geweest en jij kan hier als nieuw bestuurslid aan bijdragen!

Als voorzitter ben je het gezicht van de vereniging en daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van alles wat er speelt binnen de vereniging, maar ook daarbuiten. Je vergadert dus niet alleen met je bestuur maar ook met de voorzitters van alle andere sociale wetenschappen verenigingen. Hierdoor krijg je een extra kijkje binnen het doen en laten van de faculteit. 

 

Taken

 • Leiden van Bestuursvergaderingen en Algemene LedenVergaderingen
 • Overzicht houden over de vereniging
 • Sfeer behouden binnen het bestuur
 • Vertrouwenspersoon voor bestuur en leden
 • Lange termijn doelen in het oog houden

 

Verder doe je veel dingen die niet onder een specifieke functie vallen, zoals commissies of activiteiten die met het bestuur worden georganiseerd.
Hierdoor heb je veel ruimte om zelf taken op te pakken waarvan jij denkt dat het belangrijk is voor de vereniging. 

 

Je piekmomenten zijn rondom de Algemene LedenVergaderingen en in blok 4 om de Faculteitsintroductie voor te bereiden.

Secretaris

Als secretaris ben je voor leden en externen de contactpersoon namens de vereniging. Je bent namelijk verantwoordelijk voor alle administratieve zaken binnen de vereniging. Hierdoor ben jij het doorgeefluik van de vereniging en ben jij dus van bijna alles wat er binnen de vereniging, faculteit en universiteit speelt op de hoogte. 

 

Taken

 • De bestuursmail bijhouden
 • Notuleren bij bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen
 • Het ledenbestand up to date houden
 • De nieuwsbrief maken 
 • De bestuursagenda invullen
 • Verjaardagskaartjes versturen

 

Als secretaris werk je veel samen met de voorzitter, omdat bij beide taken het overzicht houden belangrijk is. Je hebt direct contact met studenten door het versturen van de nieuwsbrief, de uitnodigingen voor ALV’s en de verjaardagskaartjes. De taken zijn goed in te delen in combinatie met commissiewerk en wat je verder nog op wil pakken voor en buiten de vereniging. 

 

Als secretaris heb je geen piekmomenten. 

Penningmeester

Als penningmeester ben je verantwoordelijk voor alle financiën van SGS en de Inspraak. De penningmeester bepaalt, uiteraard in samenspraak met het bestuur, waar het geld van de vereniging aan uitgegeven wordt. Je hebt hierdoor een belangrijke positie binnen het bestuur. 

 

Taken

 • Jaarbegroting en afrekening maken 
 • Facturen en terugbetalingen bijhouden
 • Boekhouden
 • Sponsoring 
 • Financiën toelichten op Algemene LedenVergaderingen
 • Controleren begrotingen Commissie-penningmeesters

 

Als penningmeester heb je de verantwoordelijkheid over een belangrijk onderdeel van de vereniging. Je gaat namelijk als enige over de financiën. Daarnaast heb je ook contact met de andere penningmeesters van de faculteit.

Er is ruimte voor commissiewerk, je kunt je tijd vrij indelen voor bestuurstaken en wat je verder nog op wil pakken voor en buiten de vereniging. 

 

Je piekmomenten zijn rond de Wissel- en Halfjaarlijkse ALVs.

PR-Coördinator

Als PR-coördinator ben je verantwoordelijk voor alle promotie van SGS. Door het bijhouden van de sociale media en het maken van de posters, zorg jij ervoor dat de studenten op de hoogte blijven van evenementen die SGS organiseert. Hierdoor zorg jij ervoor dat het imago van de vereniging goed naar buiten gebracht wordt. 

 

Taken

 • Posters ontwerpen
 • Promotiemateriaal bedenken en maken
 • Promotieschema opstellen en bijhouden 
 • Sociale media bijhouden
 • Website up to date houden
 • Foto’s maken bij activiteiten

 

Als PR-coördinator kun je al je creativiteit kwijt. Omdat je allerlei kleine taakjes hebt gedurende het jaar, moet je goed het overzicht behouden. Door al die kleine taken is het wel mogelijk om commissies ernaast te doen.
Een pluspunt is ook dat je leert werken met Photoshop en Illustrator wat een mooie toevoeging is voor je CV. 

 

De PR-Coördinator heeft geen vaste piekmomenten, wel kan het zijn dat het sommige weken je het druk hebt, en de volgende redelijk rustig is.

Coördinator Facultaire Zaken

De CFZ is verantwoordelijk voor inhoudelijke en facultaire evenementen. Je houdt je daarnaast bezig met de facultaire thema’s en veranderingen binnen het onderwijs op facultair gebied. Binnen deze functie is je kennis over de faculteit weer helemaal anders dan die van de rest van het bestuur. 

 

Taken

 • Organiseren van de TogetherWe(Re)Search conferentie (TWSC)
 • Coördinatie facultaire alumni-activiteit What’s Next (CareerNight)
 • Contactpersoon MeCo’s en Inspraak
 • Aanwezigheid bij raadsvergaderingen
 • Deelnemen aan brainstorms en  overleggen van de Inspraak

 

Als CFZ ga je aan de slag met veel concrete taken en evenementen, waardoor extra commissies misschien te veel worden. Aangezien de functie relatief nieuw is, heb je een unieke kans om deze vorm te geven. Hoe de functie wordt vormgegeven, ligt natuurlijk aan de persoon zelf. Er is genoeg ruimte voor eigen creativiteit en inbreng. 

 

De piekmomenten zijn in februari en eind april, wanneer TWSC en de CareerNight plaats vinden.

Heb je nog vragen, dan kan je altijd langskomen op kamer E1.46 in het Langeveldgebouw, of stuur een mailtje naar bestuur@sgsutrecht.nl !