Wat doet een bestuur?

Een bestuur van SGS bestaat uit vijf bestuursleden, namelijk: voorzitter, secretaris, penningmeester, PR-coördinator en Coördinator facultaire zaken. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de vereniging.
Het is heel leuk om met een hechte groep de faculteitsvereniging vooruit te helpen en je er het hele jaar voor in te zetten. Natuurlijk staat een bestuursjaar goed op je CV en onderscheid je je hiermee van andere studenten aan de faculteit Sociale Wetenschappen.

 

Tijdens een bestuursjaar bij SGS ontwikkel je verschillende vaardigheden: 

 • Samenwerken met verschillende mensen (zoals studenten, besturen, maar ook medewerkers)
 • Binnen een team functioneren
 • Communicatie 
 • Evenementen organiseren (op grote en kleinere schaal)
 • Omgaan met moeilijke situaties (zoals het Coronavirus)
 • Opkomen voor je eigen belangen en die van de vereniging 
 • Creatief denken
 • Overzicht houden en plannen
 • Jezelf beter leren kennen
 • …en nog veel meer!

 

Als je een bestuursjaar bij SGS doet, leer je alle ins en outs van de faculteit, de vereniging en de medezeggenschap (de Inspraak), werk je nauw samen met alle studieverenigingen van de faculteit en help je mee aan evenementen die uniek zijn binnen de faculteit zoals de Uitwisseling, Ouderdag en Scholierendag. Een bestuursjaar bij SGS is parttime, dit betekent dat het mogelijk is om vakken ernaast te volgen. Ter compensatie wordt aan bestuurders van verenigingen een bestuursbeurs uitgekeerd, de hoogte hiervan verschilt per jaar.

Daarnaast hou je je ook bezig met de transitie van SGS naar een overkoepelende faculteitsvereniging. De afgelopen besturen zijn hier al mee bezig geweest en je kan hier als bestuurslid aan bijdragen!

Als voorzitter van SGS ben jij het visitekaartje van de vereniging. Je bent de eerste persoon
waar contact mee zal worden gelegd door jouw bestuursleden, maar ook door interne- en
externe organisaties, waardoor je op de hoogte moet zijn van alle zaken die spelen. Het is
belangrijk dat je een overzicht houdt over zowel korte termijn als lange termijn doelen. Naast
voorzitter van SGS, ben je ook de voorzitter van het IFO (Intra Facultair Overleg) waarin alle
voorzitters van studieverenigingen van de faculteit Sociale Wetenschappen bijeen komen
om actualiteiten te bespreken. Je vergadert dus niet alleen binnen je eigen bestuur,
waardoor je meer inzichten krijgt binnen de faculteit. Als voorzitter bereid je agenda’s voor
en leid je de vergaderingen van: bestuursvergaderingen, IFO vergaderingen en Algemene
Ledenvergaderingen. Ook coördineer je één of twee Organisatieteams van SGS en draai je
ongeveer 2 uur per week kamerdienst. Als voorzitter ben jij degene die overzicht houdt over
de vereniging, bestuursleden en Organisatieteams, je bent vertrouwenspersoon én je zorgt
voor een goede dynamiek binnen SGS.

 

Taken

 • Leiden van Bestuursvergaderingen en Algemene LedenVergaderingen
 • Overzicht houden over de vereniging
 • Sfeer behouden binnen het bestuur
 • Vertrouwenspersoon voor bestuur en leden
 • Lange termijn doelen in het oog houden

Als voorzitter van SGS houd je overzicht over functiespecifieke taken van je bestuursleden,
waardoor je van elke functie iets mee krijgt. Hierdoor ontwikkel je je persoonlijk op meerdere
vlakken. Omdat je het gezicht bent van de vereniging, word je uitgenodigd voor exclusieve
evenementen waar je de kans krijgt om je persoonlijke netwerk uit te breiden. Je hebt de
vrijheid om naast bestuurstaken nieuwe taken op te pakken ten bate van de vereniging. 

Je piekmomenten zijn rondom de Algemene LedenVergaderingen en in blok 4 om de Faculteitsintroductie voor te bereiden.

Secretaris

Als secretaris van SGS ben je verantwoordelijk voor alle administratieve zaken binnen de
vereniging. Hierdoor ben jij het doorgeefluik en de contactpersoon van de vereniging. Je
bent van bijna alles wat er binnen de vereniging, faculteit en universiteit speelt op de hoogte.
Als secretaris werk je veel samen met de voorzitter, omdat het bij beide taken belangrijk is
om op de hoogte te blijven van wat er speelt en om het overzicht te houden. Als secretaris
houd je de bestuursmail bij, notuleer je tijdens de Bestuurs- en Algemene
Ledenvergaderingen en maak je de nieuwsbrief. Ook houd je het ledenbestand up to date,
vul je de bestuursagenda in en verstuur je de verjaardagskaartjes. Daarnaast coördineer je
ook één of twee Organisatieteams van SGS en draai je ongeveer 2 uur per week
kamerdienst.

 

Taken

 • De bestuursmail bijhouden
 • Notuleren bij bestuurs- en Algemene Ledenvergaderingen
 • Het ledenbestand up to date houden
 • De nieuwsbrief maken 
 • De bestuursagenda invullen
 • Verjaardagskaartjes versturen

 

Als secretaris heb je geen piekmomenten. 

Penningmeester

Als penningmeester van SGS ben je verantwoordelijk voor het beheren van de financiën van
de vereniging. Dit doe je door een begroting aan het begin van het jaar op te stellen, waar je
de rest van het jaar een houvast aan hebt. Verder betaal je de gedeclareerde bonnen van
Organisatieteams en houd je het boekhoudprogramma bij. Hiernaast ben je ook
verantwoordelijk voor het binnenhalen van sponsoren. Naast je functiespecifieke taken
coördineer je ook één of twee Organisatieteams van SGS en draai je ongeveer 2 uur per
week kamerdienst.

 

Taken

 • Jaarbegroting en afrekening maken 
 • Facturen en terugbetalingen bijhouden
 • Boekhouden
 • Sponsoring 
 • Financiën toelichten op Algemene LedenVergaderingen
 • Controleren begrotingen Commissie-penningmeesters

 

Als penningmeester van SGS krijg je de kans om ervaring op te doen in hoe je financieel
een organisatie draaiende houdt. Je houdt contact met personen binnen de faculteit en leert
creatief oplossingen bedenken. 

Je piekmomenten zijn rond de Wissel- en Halfjaarlijkse ALVs.

PR-Coördinator

Als PR-coördinator van SGS ben je verantwoordelijk voor het naar buiten brengen van het
imago en voor alle promotie. Je zorgt ervoor dat studenten op de hoogte blijven van de
evenementen van SGS. Als je PR-coördinator kun je al je creativiteit kwijt in het ontwerpen
van de posters, het bedenken van het promotiemateriaal en het maken van foto’s bij
evenementen. Ook ben je verantwoordelijk voor het bijhouden van de Sociale media
kanalen en het up to date houden van de SGS website. Om overzicht te houden van deze
taken is het belangrijk dat je het promotieschema gedurende het jaar goed bijhoudt om het
overzicht te bewaren. Daarnaast coördineer je één of twee Organisatieteams bij SGS en
draai je 2 uur per week kamerdienst.

 

Taken

 • Posters ontwerpen
 • Promotiemateriaal bedenken en maken
 • Promotieschema opstellen en bijhouden 
 • Sociale media bijhouden
 • Website up to date houden
 • Foto’s maken bij activiteiten

 

Als PR-coördinator van SGS krijg je de kans om te leren werken met Photoshop en
Illustrator, wat een mooie toevoeging is voor je CV. Daarnaast leer overzicht te houden over
veel kleine taakjes.

 

De PR-Coördinator heeft geen vaste piekmomenten, wel kan het zijn dat het sommige weken je het druk hebt, en de volgende redelijk rustig is.

Coördinator Facultaire Zaken

De Coördinator Facultaire Zaken is onderdeel van het SGS bestuur en is verantwoordelijk
voor inhoudelijke en facultaire evenementen. Je bent mede-organisator van o.a. de
CareerNight en de Together we (re)search Conference. De CareerNight is een avond waarin
in verschillende panels alumni van de faculteit Sociale Wetenschappen (fSW) hun ervaring
in hun werkveld vertellen om studenten meer inzicht te geven in minoren en masters.
Daarnaast ben je ook de voorzitter van de CareerNight. Together we (re)search is een
conferentie waar workshops gegeven worden waarin de ontwikkelingen en verschillende
aspecten van onderzoek van de opleidingen van de fSW uitgelicht worden. Je houdt je bezig
met facultaire thema’s en veranderingen binnen het onderwijs op facultair gebied. Om op de
hoogte te blijven van wat er speelt binnen de faculteit ben je aanwezig bij
raadsvergaderingen. Je bent de schakel tussen het SGS bestuur en de Inspraak. Naast het
deelnemen aan overleggen van de Inspraak ben je ook de vertrouwenspersoon van hen,
waardoor je nauw in contact staat met de MeCo’s (Medezeggenschapscoördinatoren), en de
CpI’s (Contactpersoon Inspraak) van studieverenigingen waarmee je eens per maand
vergadert. Tot slot zal je samen met je bestuur facultaire brainstormavonden organiseren om
met studieverenigingen over actuele onderwerpen te praten. Hier zal jij de coördinator van
zijn. Daarnaast draai je 2 uur per week kamerdienst.

 

Taken

 • Organiseren van de TogetherWe(Re)Search conferentie (TWSC)
 • Coördinatie facultaire alumni-activiteit What’s Next (CareerNight)
 • Contactpersoon MeCo’s en Inspraak
 • Aanwezigheid bij raadsvergaderingen
 • Deelnemen aan brainstorms en  overleggen van de Inspraak

 

Je bent onderdeel van het SGS bestuur, maar houdt je met andere dingen bezig dan de
voorzitter, secretaris, penningmeester en PR-coördinator van je bestuur. Doordat je in nauw
contact staat met de Inspraak, krijg je veel interessante en actuele informatie over de
faculteit te weten. Je werkt samen met mensen op verschillende niveaus binnen de faculteit,
zoals studenten, besturen en ook medewerkers. Je hebt de vrijheid om de functie CFZ vorm
te geven en om je eigen keuzes te maken.

 

De piekmomenten zijn in februari en eind april, wanneer TWSC en de CareerNight plaats vinden.

Heb je nog vragen, dan kan je altijd langskomen op kamer E1.46 in het Langeveldgebouw, of stuur een mailtje naar bestuur@sgsutrecht.nl !